Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga podpira EU. Poleg drugih izobraževalnih ciljev, ta dvoletni medkulturni projekt raziskuje učinek dramskih aktivnosti na petih od osmih ključnih lizbonskih kompetenc (v nadaljevanju LKC). Raziskava bo potekala pod okriljem šestih združenih partnerjev (Madžarska, Velika Britanija, Poljska, Nizozemska, Slovenija in Romunija) in šestih pridruženih partnerjev (Češka, Norveška, Palestina, Portugalska, Srbija in Švedska).

Namen projekta je:

1.  Z medkulturno kvantitativno in kvalitativno raziskavo prikazati, da dramske aktivnosti v izbobraževanju
zelo pripomorejo k izbolšanju LKC. Cilj pa je objaviti t. i. Green paper, ki temelji na raziskavi, in ga razširiti na  kulturne in izobraževalne interesne skupine na evropski, nacionalni in lokalni ravni v dvanajstih jezikih.

2. Ustvariti evropski izobraževalni paket za dramo v izobraževanju – pomoč šolam pri uporabi dramskih aktivnosti za izobljšanje LKC. Razširiti ta paket med šolami v dvanajstih različnih jezikih.

3. Primerjati dramske aktivnosti v izobraževanju v različnih državah in na podlagi mobilnosti strokovnjakov pomagati prenesti že znane in uveljavljene metode.
 
Dramske aktivnosti v izobraževanju so dokazano odlična pomagala za izboljšanje socialnih stikov, osebne izpolnitve, aktivnega državljanstva, kulturnega dialoga in enakosti med spoloma. Prav tako povečajo ustvarjalnost, tekmovalnost, razumevanje človekovih pravic, spoštovanje demokracije, spodbujajo tolerantnost in spoštovanje drugih ljudi in kultur, in pripomorejo k občutku biti državljan Evropske unije. Na LKC bomo ocenjevali naslednje kompetence:

–    komunikacija v maternem jeziku
–    tehnika učenja
–    osebna, kulturna in socialna kompetenca
–    kulturno izražanje.

To so spretnosti za življenje (ali pa spretnosti, ki se jih učimo vse življenje); kompetence so nujno potrebne za osebni razvoj mladih ljudi, njihovo prihodnost in aktivnost kot evropskih državljanov.

Inovativnost projekta se kaže v tem, da gre za prvo raziskavo, ki prikazuje povezavo med dramskimi aktivnostmi v izobraževanju in LKC. Vse to pripomore k temu, da se bo raziskava razširila med ustreznimi skupnostmi in interesnimi skupinami. Ključni izzid projekta je izobraževalni paketi in t. i. Green paper. V vseh državah bodo potekale različne konference, na katerih bomo razglasili rezultate projekta iz vse Evrope.

Člani konzorcija so visoko priznani strokovnjaki tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni  in predstavljajo formalne in neformalne dele izobrazbe.

Ko razskujemo učinek dramskih aktivnosti v povezavi z omenjenimi kompetencami in z objavo rezultatov, so naša ciljna interesna skupina v izobraževalnem sistemu: učitelji, šolski upravitelji, nadzorniki, učenci in nedržavne organizacije.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING