Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE (“Drama Improves Lisbon Key Competences in Education” / Drama verbetert de Lissabon kerncompenties binnen het onderwijs) is een internationaal project, gesubsidieerd door de EU. Als aanvulling op andere onderwijs gerelateerde doelen, doet dit tweejarige project grensoverschrijdend onderzoek naar de effecten van dramalessen op vijf van de acht kerncompententies uit het Verdag van Lissabon. Het onderzoek zal in twaalf landen worden uitgevoerd, waarvan zes consortium-partners (Hongarije, Engeland, Polen, Nederland, Slovenie and Roemenie) en zes associate-partners (Tjechie, Noorwegen, Palestina, Portugal, Servie, Zweden).

De doelen van het onderzoek zijn als volgt:
1.    Door een grensoverschrijdend kwailitatief en kwantitatief onderzoek aantonen dat drama activiteiten binnen het onderwijs een krachtig instrument zijn om de Lissabon Kerncompententies te verbeteren. En een ‘Green Paper’, gebaseerd op dit onderzoek, publiceren en de boodschap verspreiden onder belanghebbenden binnen de onderwijs- en de culturele sector, op Europees, nationaal en lokaal niveau, in 12 talen.
2.    Een ‘Europees Onderwijs Pakket voor Drama in Onderwijs’ creëren – een pakket voor scholen waarin uit wordt gelegd hoe drama-activiteiten gebruikt kunnen worden om de Lissabon kerncompententies te verbeteren. En om dit pakket wijd te verspreiden onder scholen in 12 talen.
3.    Het vergelijken van drama-activiteiten binnen het onderwijs in verschillende landen en de uitwisseling van kennis hierover te faciliteren.

Het is aangetoond dat drama-activiteiten een uitstekend instrument zijn om de volgende dingen te realiseren: sociale cohesie, zelfontplooiing, actief burgerschap, interculturele communicatie en man/vrouw gelijkheid; er is een vergroting van creativiteit, concurrentievermogen, begrip van mensenrechten, respect voor democratie; het stimuleert tolerantie en respect voor andere mensen en culturen; en het draagt bij aan een gevoel van Europees burgerschap. De onderzochte Lissabon competenties zijn:

•    Communicatie in de moedertaal
•    Leren om te leren
•    Interpersoonlijke, interculturele en sociale competenties, burgerschapscompetentie
•    Ondernemerschap
•    Culturele expressie

Dit zijn vaardigheden voor het leven (of levenslange ‘leervaardigheden’) en competenties die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen, hun toekomstige kans op werk en actief Europees burgerschap.

Het innovatieve aspect van dit project is dat dit het eerste onderzoek is dat de verbinding wil aantonen tussen drama-activiteiten binnen het onderwijs en de Lissabon kerncompetenties, met daarbij de toegevoegde waarde dat de resultaten van dit onderzoek gedeeld zullen worden met alle relevante gemeenschappen en belanghebbenden. De belangrijkste uitkomsten van het project zijn het ‘Education Pack’ en de ‘Green Paper’. In alle landen zullen conferenties gehouden worden om de resultaten uit heel Europa te verspreiden.

Consortium-partners zijn nationaal en international bekend en erkend en vertegenwoordigen formele en niet formele delen (of sectoren) van onderwijs.

Door het effect van drama-activiteiten op deze competenties te onderzoeken en de resultaten te publiceren, richten we ons op de meest relevante belanghebben binnen het onderwijs: docenten, directeuren van scholen, beleidsmakers, leerlingen en NGO’s.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING