Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE könyvekA nemzetközi kutatási jelentés magyar fordítása PDF formátumban letölthető az alábbi linkekre kattintva:
DICE – A kocka el van vetve. Kutatási eredmények és ajánlások.    
Változások világa. DICE tanári csomag


Magyar eredmények és ajánlások:
A kocka magyar oldala. A DICE kutatás magyar eredményei    Borító


A könyvek eredeti angol változata, ill. fordítások más nyelvekre letölthetőek az alábbi helyről:
The DICE has been cast – Policy Paper
Making a World of Difference – Education resource


A könyvekből angolul vagy magyarul egy-egy példány ingyenesen elvihető a Káva Kulturális Műhely irodájából (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) hétköznap munkaidőben.


Ezen a honlapon számos további információt olvashat angol nyelven, többek között meghallgathatja a brüsszeli konferencia hangfelvételét is.DICE konferencia Budapest – 2010. december 10., Nemzeti Színház

A konferencia része volt egy tizenhárom európai várost átfogó konferenciasorozatnak, amit október 25-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben szervezett konferencia indított el. Brüsszelben a megnyitó beszédet Jan Truszczynski, az Európai Bizottság oktatási és kulturális főigazgatója (az uniós oktatási és kulturális szakpolitika legfelsőbb operatív vezetője) mondta.
A budapesti konferenciával csaknem egy időben Belgrád, Bergen, Birmingham, Bukarest, Gáza, Gdansk, Lisszabon, Ljubljana, Ramallah, Umea és Wageningen városaiban is szerveztek hasonló konferenciákat, legtöbbet az adott ország oktatási és kulturális minisztere nyitotta meg.
A nemzetközi projekt elindítója és projektvezetője a magyar Káva Kulturális Műhely, így ez a jelentős nemzetközi hatással bíró projekt magyar kezdeményezés.

Tájékoztató anyagok a konferenciáról:

Ha szeretne tájékoztatást a jövőbeli eseményekről, kérjük adja meg elérhetőségét itt.Mi az a DICE?

DICE (“Drama Improves Lisbon Key Competences in Education / A drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra”) egy európai uniós támogatással megvalósult, nemzetközi kutatási projekt volt. A két évig tartó projekt keretében egy interkulturális kutatás valósult meg, mely egyéb oktatási-nevelési célkitűzései mellett elsősorban azt vizsgálta, hogy a tanítási színház és dráma milyen hatással van öt kulcskompetenciára a nyolc lisszaboni kulcskompetencia közül. A kutatás megvalósításában tizenkét ország vett részt (vezető: Magyarország, partnerek: Csehország, Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Norvégia, Palesztina, Portugália, Románia, Svédország, Szerbia és Szlovénia). A partnerek mindegyike komoly szakmai elismertségnek örvend saját hazájában és nemzetközi téren egyaránt, továbbá a projektben résztvevő szakemberek a formális és nem formális oktatás széles skáláját képviselik.

A tanítási színház és dráma területén dolgozó szakemberek hosszú ideje meggyőződéssel hisznek munkájuk hatékonyságában, ám mindeddig igen ritkán mérték ezt tudományos módszerekkel. A DICE projektben 12 országból több tucat, a tanítási színház és dráma területén a legkülönbözőbb elméleti és gyakorlati háttérrel rendelkező szakember a tudomány képviselőivel (pszichológusokkal és szociológusokkal) szövetkezve azt tűzte ki célul, hogy felméri a tanítási színház és dráma hatásait.

A projekt célkitűzései az alábbiak voltak:
•    Egy interkulturális, kvantitatív és kvalitatív módszereket is alkalmazó kutatással bizonyítani, hogy a tanítási színház és dráma hatékonyan képes a lisszaboni kulcskompetenciákat fejleszteni. A kutatás mintegy ötezer, 13-16 éves fiatal részvételével valósult meg.
•    A kutatások alapján egy ún. “Policy Paper” (Szakpolitikai állásfoglalás) kiadása, és ennek terjesztése az oktatás és a kultúra döntéshozói és szereplői körében, európai szinten, illetve világszerte nemzeti és helyi szinteken egyaránt.
•    Egy olyan Oktatási Forrásanyag összeállítása, amely az iskolákat, pedagógusokat és a művészeti nevelés szereplőit segítheti abban, hogy a dramatikus tevékenységeket az oktatásban alkalmazhassák. A csomag terjesztése európai szinten, illetve világszerte nemzeti és helyi szinteken egyaránt.
•    Az egyes résztvevő országok színház- és drámapedagógiai gyakorlatának összehasonlítása, a különféle módszertanok terjesztése a szakértők és a meglévő szakértelem mobilitásának elősegítése révén.
•    Konferenciák szervezése összesen 13 városban, ahol széles körben ismertetjük a kutatás eredményeit, közöttük Brüsszelben, ahol az Európai Unió oktatási, kulturális és ifjúsági területein dolgozó jelentős vezetői vettek részt. A Brüsszeli konferenciára az Európai Parlamentben került sor, a felszólalók között volt Jan Truszczyński, az Európai Bizottság oktatási és kulturális főigazgatója is.

Hipotézisünk az volt, hogy a tanítási színház és dráma hatással van a korábban meghatározott nyolc “Lisszaboni Kulcskompetencia” közül ötre.
A nyolc kulcskompetencia közül az alábbi ötöt vizsgáltuk kutatásunkban:
1.    Anyanyelvi kommunikáció
2.    A tanulás tanulása
3.    Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia
4.    Vállalkozói kompetencia
5.    Kulturális kifejezőkészség

Mindezeken túl úgy gondoljuk, hogy létezik egy, a kulcskompetenciák felsorolásából hiányzó kompetencia, egy univerzális kompetencia, amely arra vonatkozik, hogy mit is jelent embernek lenni. Mi ennek a kompetenciának a “Mindez és még több” nevet adtuk, és beépítettük kutatási eredményeink tárgyalásába is.

A végleges adatbázisunkban szereplő adatok 12 különböző ország összesen 4 475 diákjától származnak, akik 111 különböző féle tanítási színház és dráma programban vettek részt. Nem csak a diákoktól gyűjtöttünk adatokat, de tanáraiktól, a tanítási színház és dráma programok vezetőitől, független megfigyelőktől, külső értékelőktől, és a legjelentősebb színház- és drámapedagógiai szakemberektől egyaránt.

Kutatási eredmények – összefoglaló
Mit mondanak számunkra a kutatás eredményei azokról a diákokról, akik rendszeresen részt vesznek a tanítási színház és dráma körébe tartozó tevékenységekben? Íme, egy vázlatos összefoglaló: azon társaikkal összehasonlítva, akik semmilyen, a tanítási színház és dráma körébe tartozó programon nem vettek részt, a tanítási színház és dráma programok résztvevői
1.    tanáraik értékelése szerint minden szempontból jobb teljesítményt nyújtanak;
2.    magabiztosabbak azokban a feladatokban, ahol olvasniuk kell, vagy meg kell érteniük valamit;
3.    magabiztosabban kommunikálnak;
4.    inkább tartják kreatívnak önmagukat;
5.    jobban szeretnek iskolába járni;
6.    nagyobb örömüket lelik az iskolai feladatokban;
7.    jobban oldják meg a problémákat;
8.    hatékonyabban küzdenek meg a stresszel;
9.    szignifikánsan toleránsabbak a kisebbségekkel és az idgenekkel;
10.    aktívabb állampolgárok;
11.    nagyobb érdeklődést mutatnak a választások iránt minden szinten;
12.    jobban hajlanak arra, hogy részt vegyenek a közösségeket érintő ügyekben;
13.    empatikusabbak: figyelembe veszik a többi embert is;
14.    inkább képesek arra, hogy nézőpontot váltsanak;
15.    kezdeményezőbbek és vállalkozóbb kedvűek;
16.    inkább gondolnak a jövőjükre, és több tervük is van a jövőjükkel kapcsolatban;
17.    sokkal szívesebben vesznek részt bármilyen nemű művészeti vagy kulturális tevékenységben, nemcsak az előadóművészetek, de az írás, a zeneszerzés, a filmezés, a kézművesség terén is, és szívesebben jelennek meg mindenféle művészeti vagy kulturális eseményen;
18.    több időt töltenek az iskolában, több időt töltenek olvasással, házi munkával, játékkal, beszélgetéssel, többet vannak együtt családtagjaikkal, inkább gondoskodnak fiatalabb testvéreikről. Ugyanakkor kevesebb időt töltenek tévénézéssel és számítógépes játékokkal;
19.    többet tesznek családjukért, inkább vállalnak részmunkaidős állást, és több időt töltenek alkotó tevékenységekkel, akár egyedül, akár csoportosan. Gyakrabban járnak színházba, kiállításokra, múzeumba és moziba, gyakrabban kirándulnak és bicikliznek;
20.     gyakrabban válnak osztályukban meghatározó személyiségekké;
21.    jobb a humorérzékük;
22.     jobban érzik magukat otthon.

A kutatás azt is bebizonyította, hogy a tanítási színház és dráma szignifikánsan segíti a legjelentősebb EU szintű dokumentumokban szereplő célkitűzések megvalósulását (pl. Európa 2020 stratégia). A tanítási színház és dráma szignifikáns és objektíven mérhető hatást gyakorol a nyolc kulcskompetencia közül a következő ötre: Anyanyelvi kommunikáció; Tanulás tanulása; Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia; Vállalkozói kompetencia és Kulturális kifejezőképesség. Azzal, hogy az állampolgárok nevelése során a tanítási színház és drámát beemeljük az iskolai tantervekbe, a következő eredményeket érhetjük el:
•    magasabb foglalkoztatási ráta,
•    az iskolából idő előtt kimaradók számának csökkenése,
•    az oktatás és képzés minden szintjén általános minőségjavulás,
•    erősebb szinergia a kultúra és az oktatás között,
•    több aktív állampolgár,
•    a kulturális sokszínűségre és a kultúrák közötti párbeszédre nyitottabb állampolgárok,
•    innovatívabb, kreatívabb és versenyképesebb állampolgárok.

Mindezek ellenére számos országban a tanítási színház és dráma
•    igen kevés anyagi és/vagy erkölcsi támogatást kap;
•    nem kap helyet a nemzeti alaptantervben és/vagy a felsőoktatás rendszerében.

Ajánlások – összefoglaló
Mindezek alapján arra hívunk fel minden felelős döntéshozót, az iskolaigazgatóktól az Európai Unió Főbiztosáig, hogy ismerjék fel a tanítási színház és dráma jelentőségét! Főbb javaslataink az alábbiak:
•    Az iskolarendszer számára: A nemzeti alaptantervben minden gyereknek lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy iskolai nevelésük során rendszeresen találkozhassanak a tanítási színházzal és drámával, és ezen alkalmakkor jól képzett színház- és drámapedagógusok tanítsák őket.
•    A felsőoktatási rendszer számára: Az európai iskolákban minden tanárnak rendelkeznie kellene alapvető ismeretekkel a tanítási színházról és drámáról, illetve arról, hogy az adott területek hogyan járulhatnak hozzá a tanítás és a tanulás sikerességéhez. Minden európai országban lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy a felsőoktatásban résztvevők képzésük során mélyebb ismereteket szerezhessenek a tanítási színházról és drámáról. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a színházi és dramatikus tevékenységek tanítása nem képzelhető el megfelelő képzettség nélkül.
•    A partner szervezetek számára: Hozzák létre a tanítási színház és dráma iránt elkötelezett szervezetek hálózatát, tekintet nélkül arra, hogy az adott szervezetek a magán- vagy a közszférában működnek.
•    A nemzeti hatóságok (minisztériumok) és a helyi/regionális hatóságok számára: Alakítsanak ki átgondolt stratégiát a tanítási színház és dráma alkalmazására vonatkozóan. Jogi és pénzügyi eszközökkel segítsék elő a tanítási színház és dráma alkalmazásának terjedését és fejlődését.
•    Az Európai Unió intézményei számára: Stratégiáiban és kommunikációjában fontolja meg az összes kulcskompetencia jelentőségét; nyújtson megfelelő támogatást nemzetközi tanítási színház és dráma projektek létrejöttéhez; vállaljon részt abban, hogy a tanítási színház és dráma területét aktívan elismerjék! Európai szintű, hosszú távú stratégia elfogadása szükséges a tanítási színház és dráma ügyének előmozdításához. Szükségesnek tartjuk, hogy az EU egyértelmű állásfoglalást fogalmazzon meg a tanítási színház és drámával kapcsolatban európai bizottsági közlemény vagy európai parlamenti állásfoglalás formájában, melyekben a fent felsorolt ajánlásokban foglaltak megvalósítására biztatják a tagállamokat.


Mik azok a lisszaboni kulcskompetenciák?

 • Anyanyelvi kommunikáció – A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.
 • A tanulás tanulása – A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.
 • Személyközi és állampolgári kompetenciák – A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.
 • Vállalkozói kompetencia – A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság.
 • Kulturális kompetencia – A ‘kulturális kompetencia’ a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.


A definíciók magyar fordításának forrása itt. 


Kik vettek részt a projekt megvalósításában?

A konzorciumot vezető Káva Kulturális Műhely Budapest első és Magyarország legnagyobb színházi nevelési társulata, magas szakmai színvonalon, elismerten működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító drámapedagógiai és színházi műhely. Fő tevékenységünk színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) programok készítése és rendszeres megvalósítása általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is. Az ország különböző pontjain főként 9-16 éves, sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok csoportjaival dolgozunk. Programjaink során magas esztétikai minőségre és a tanulási formák komplex alkalmazására törekszünk. Társulatunk 1994-ben kezdte munkáját, 1997 őszétől vált teljesen önállóvá. Munkatársaink Magyarország legtapasztaltabb szakemberei közé tartoznak a dráma, a színházi nevelés és a civil menedzsment területén.

A DICE program a Káva eddigi történetének legnagyobb szakmai projektje. Tizenkét ország szakembereinek (színész-drámatanárok, rendezők, színészek, drámatanárok és kutatók) együttműködésében a dráma és a színházi nevelés hatásvizsgálatát végeztük komplex (kvalitatív és kvantitatív) kutatási módszertan segítségével. Anyagi és főként szakmai értelemben is hatalmas volumenű munkáról van szó, melyből már középtávon az érintett országok drámapedagógusai, és a tágabb európai drámás közösség is bőven fognak profitálni. Érdemes megemlíteni, hogy ilyen kaliberű kutatás a dráma és a színházi nevelés területén eddig nem létezett.

A konzorcium tagjai mind a saját országukban, mind nemzetközileg szakmailag elismert szervezetek, és mind az állami, mind a civil szektort reprezentatívan képviselik.

Konzorciumvezető:

 • Magyarország: Káva Kulturális Műhely


Konzorciumi tagok:

 • Hollandia: Leesmij Alapítvány
 • Lengyelország: Gdanski Egyetem (Uniwersytet Gdanski)
 • Románia: Sigma Art Alapítvány (Fundatia Culturala Pentru Tineret Sigma Art)
 • Szlovénia: Taka Tuka Klub (Durštvo Taka Tuka)
 • Anglia: Big Brum Színházi Nevelési Társulat (Big Brum Theatre in Education Co. Ltd.)


Társult tagok:

 • Cseh Köztársaság: Károly Egyetem, Prága (Charles University, Prague)
 • Norvégia: Bergeni Egyetem (Hogskolen i Bergen)
 • Palesztina: Theatre Day Productions
 • Portugália: Lisszaboni Egyetem (Universidade Técnica de Lisboa)
 • Szerbia: Drámapedagógiai Központ CEDEUM (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti)
 • Svédország: Gyerekek és Fiatalok Kulturális Központja, Umea (Kulturcentrum för barn och unga)


A kutatás magyar résztvevői

Egyszeri alkalom:
– Garabonciás (Gödöllő)
– Káva: Akadályverseny
– Káva: Bábok (a saját programjaink kutatási költségeit önerőből fedezzük)
– Kerekasztal
– Kolibri Színház
– Méta / Kontraszt
– Montázs (Miskolc)
– Nyitott Kör

Mind a nyolc esetben egy foglalkozást vontunk be a kutatásba, két-két alkalommal.
 
Folymatos drámamunka:
– Bori Viktor 9-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
– Gyombolai Gábor 10-es osztálya, Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
– Meleg Gábor osztálya, Janikovszky Éva Általános Iskola
– Püspöki Péter osztálya, “Ember- és társismeret, etika” tantárgy (Miksolc)
– Garabonciás Művészeti Iskola színjátszó csoportja (Miskolc), vez: Ducsai Tiborné
– Jonatán csoport (Terézvárosi Nevelési Tanácsadó), vez: Faluvégi Judit Rita
– Mészáros Zsolt osztálya, Vörösmarty Gimnázium
– Csányi Alapítvány a Gyerekekért, Sárközi Angéla csoportja


Kapcsolat: Káva Kulturális Műhely
H-1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a., Hungary
tel/fax: (+36-1) 315-07-81
web: www.kavaszinhaz.hu

Projektvezető: Cziboly Ádám
mobil: (+36) 20-33-56-504
e-mail: cziboly.adam@gmail.com
Skype: cziboly.adam

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING