Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) este un proiect internaţional de cercetare finanţat de UE. Pe durata celor doi ani, pe lângă scopul educaţional, în cadrul proiectului se va desfăşura de asemenea o cercetare crosculturală care urmăreşte efectele activităţilor teatrale asupra a cinci din cele opt Competenţe Cheie de la Lisabona. Cercetarea va fi efectuată de şase parteneri (Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Slovenia, România) şi şase parteneri asociaţi (Republica Cehă, Fâşia Gaza, Norvegia, Portugalia, Serbia, Suedia).

Obiectivele proiectului:

  1. De a demonstra printr-o analiză cantitativă şi calitativă crosculturală faptul că activităţile teatrale în educaţie sunt un instrument important de dezvoltare a Competenţelor Cheie de la Lisabona. De a publica un Raport (Green Paper), în 12 limbi, pe baza cercetării, şi de a distribui acest raport instituţiilor culturale şi de învăţământ importante din Europa şi la nivel naţional şi local.
  2. De a crea un „Pachet-Program Educaţional European pentru Teatrul şi Drama în Educaţie”: un set de lucru pentru şcoli despre cum să folosească activităţile teatrale pentru a îmbunătăţi Competenţele Cheie de la Lisabona. De a distribui acest Pachet în 12 limbi şcolilor.
  3. De a compara activităţile teatrale folosite în educaţie în mai multe ţări şi de a sprijini schimbul de cunoştinţe (know-how) prin deplasarea unor experţi.

Este demonstrat faptul că activităţile teatrale în educaţie sunt un mijloc excelent de a întări coeziunea socială, spiritul civic activ, de a facilita împlinirea personală, dialogul cultural şi egalitatea între sexe; de a dezvolta creativitatea, spiritul competitiv, înţelegerea drepturilor omului, respectarea democraţiei, de a încurajaza toleranţa faţă de alte persoane şi culturi; şi de a contribui la dezvoltarea spiritului de apartenenţă la o societatea europeană. Competenţele Cheie de la Lisabona care vor fi analizate sunt:

  • Comunicarea în limba maternă,
  • Învăţăm să învăţăm,
  • Competenţele interpersonale, interculturale şi sociale, competenţele civice,
  • Spiritul antreprenorial şi
  • Expresia culturală,

care sunt competenţe vitale necesare pentru dezvoltarea personală a tinerilor, pentru cariera lor viitoare şi pentru apartenenţa lor activă la societatea europeană.

Inovaţia pe care o aduce acest proiect este aceea că proiectul este prima cercetare care urmăreşte să demonstreze legătura dintre activităţile Teatrale în educaţie şi Competenţele Cheie de la Lisabona şi să comunice rezultatele unui public larg. Principalele produse sunt Pachetul Educaţional şi Raportul. Vor fi susţinute conferinţe în toate ţările pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în Europa.

Membrii Consorţiului sunt recunoscuţi la nivel Naţional şi Internaţional, şi reprezintă segmente de Educaţie formală şi non-formală.

Prin analiza efectelor activităţilor teatrale asupra acestor competenţe, şi publicarea rezultatelor avem în vedere instituţii şi persoane importante din procesul Educaţional: profesori, directori de şcoli, factori decizionali, şi ONGuri.

Dintr-o perspectivă şi analiză particulară, Fundaţia Culturală pentru Tineret SIGMA ART este puternic ancorată şi în manifestarea formelor moderne de <>, prin exprimarea liberă şi promovarea, pe această cale, a personalităţii adolescenţilor şi tinerilor adulţi, pornind de la valorificarea resurselor lor naturale, VOCAŢIONALE.

Teatrul, ca element VIU al limbjului artistic universal dar şi ca “instrument” educaţional, devine, în timp, pentru Tinerii ce desfăşoară un Act total (Grotowski), în cadrul unui complex proces Cultural-artistic şi Educaţional, o nevoie specială; Aici se află Secretul!

Nivelul lor de percepţie valoric-social este profund ‘marcat’ : expectaţiile modeste, oferite de mediile Familiar, Şcolar-tradiţional(gimnazial, liceal şi universitar) şi Instituţional, care-l limitează/cantonează pe individ în zona sunt înlocuite de valorile , care este simbolul nobil al Educaţiei puse în serviciul Omului (Freinet).

Trecând de la regimul de  joc-muncă la cel de muncă-joc, cei mai buni dintre cei buni apar, însă, doar datorită nivelului calitativ de implicare al Părinţilor în acest complex proces de creştere şi dezvoltare al Tinerilor.

De la stadiul de participanţi pasivi, ca susţinători şi observatori ai Tinerilor, Părinţii ‘autentici’ai tinerilor de la SIGMA ART devin lent, dar sigur, “complici” activi ai aceluiaşi proces Educaţional, cu un imens impact asupra dezvoltării Tinerilor, datorită succesiunii de ‘praxisuri’ ce modelează şi echilibrează ‘bagajul’ de patternuri comportamentale al acestora.

Ajunşi aici, creativitatea ÎNTÂLNIRII dintre Tineri şi Părinţi sau dintre Echipa omogenă – prin motivaţie socială – şi SCENĂ, este cu adevărat masivă.

Acesta este rezultatul  procesului Cultural-artistic şi Educaţional SIGMA ART, care permite generarea şi auto-generarea acelor procese de creativitate socială  la nivel de ELITĂ; Acestea sunt rădăcinile rodnice ale marilor schimbări sociale; Şi toate acestea se întâmplă la SIGMA ART!

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING