Drama Improves Lisbon Key Competences in Education

DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education)
Forskningsprosjektet  består av forskerteam fra 12 land:  Gazastripen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Storbritannia, Sverige,Tsjekkia og Ungarn. Prosjektet ledes fra Budapest i et samarbeid mellom  Kava Cultural Group og Hungarian Academy of Sciences; Institute of Psychology.

Det europeiske forskerteamet består av to grupper, avhengig av når vi kom med i prosjektet. Den første gruppen: Nederland, Polen, Romania, Slovenia, Storbritannia og Ungarn, har vært med fra starten og har designet forskningsprogrammet og utviklet materialet som skal anvendes. Disse er dermed hovedpartnere og de som mottar full finansiering gjennom finansieringsplanen støttet av EU gjennom Socrates-programmet. De øvrige er co-partnere og må finansiere forskningen lokalt. Medlemmer i forskergruppen fra Norge – dvs. Høgskolen i Bergen – er Kari Mjaaland Heggstad (prosjektleder), Stig A. Eriksson og Katrine Heggstad.

Forskningen har en longitudinal flerkulturell design. Det blir altså samlet inn data fra utdanningsfeltet i tolv land – med konsentrasjon om aldersgruppen 13-16 år – hos oss ungdomsskole/første års videregående skole.  Det er to hovedtyper av dramaaktivitetene som blir undersøkt. Den ene typen er engangshendelser (for eksempel et TIU-program eller annen type forestilling). Den andre typen utgjør kontinuerlige, jevnlige dramaaktiviteter (for eksempel grupper som forbereder en teaterforestilling – eller dramaaktiviteter uten forestilling som mål).

Forskningen er primært kvantitativ. Datamaterialet består av spørreskjema for elever og for lærere om elever, skjema knyttet til beskrivelse av dramaaktivitet (med rom for åpne beskrivelser) og skjema for strukturert observasjon av dramaaktiviteter. I tillegg skal det gjennom ekspertundersøkelser kartlegges tilstanden for faget i hvert land. Resultatene skal publiseres i et Policy Paper – og det skal utarbeides en Education Resource med eksempler fra de ulike landene på dramaopplegg/forløp.

Fremdrift. Prosjektet har gjennomgått en pilotperiode som avsluttes i juni 2009. Hovedprosjektet foregår i skoleåret 2009-2010. Våren 2010 blir det en konferanse i Bukarest, Romania – der en går gjennom resultatene og forbereder materialet som skal komme ut av forskningen. Prosjektet avsluttes med publisering av Policy Paper og Education Resource, nasjonale konferanser og med sluttkonferanse i Brussel i oktober 2010.

2018 © Káva Kulturális Műhely Egyesület. Minden jog fenntartva

powered by DEVWING